fbpx

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie zaprasza na studia dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

       O szczegółach unijnych projektów, na które aktualnie rekrutuje WSB rozmawialiśmy z Dziekanem Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie, dr Andrzejem Kokielem: „-Studenci mogą przystąpić do dwóch unijnych projektów: „SMART EDUCATION - Kształcenie wyższe w dobie innowacji cyfrowych” oraz „Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw”. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które myślą o zapisie na studia pierwszego bądź drugiego stopnia. Wśród studiów licencjackich do wyboru są Zarządzanie ( również kierunek online ) , Finanse i Rachunkowość, ale przede wszystkim zapraszamy do zapisów na studia inżynierskie – Informatykę, Logistykę oraz Inżynierię zarządzania”. Cena miesięcznego czesnego na dofinansowanych studiach pierwszego stopnia rozpoczyna się od 162 zł miesięcznie i jest uzależniona od wybranego kierunku. „-Studia dofinansowane z EFS warto wybrać, ze względu na programy kształcenia dostosowane do potrzeb gospodarczych i społecznych.

       Program studiów  został opracowany przy udziale specjalistów z danej dziedziny, tak aby odpowiedzieć  na zapotrzebowanie współczesnego, podlegającego dynamicznym zmianom  rynku pracy. Dodatkowo studentom naszej uczelni zapewniamy możliwie największą ilość zajęć praktycznych, dzięki czemu mogą znacznie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe”. Absolwentów studiów licencjackich WSB w Szczecinie zaprasza na dofinansowany kierunek studiów magisterskich – Zarządzanie. Każdy kierunek zarówno studiów pierwszego jak i drugiego stopnia ma dwie specjalności. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie Internetowej uczelni, bądź w Biurze Rekrutacji gdzie obecnie trwają zapisy na studia dofinansowane. „-Rekrutacja twa, ale ilość miejsc w projektach jest ograniczona. Dlatego zachęcamy do nie zwlekania z podjęciem decyzji. Jesteśmy jedyną niepubliczną uczelnią w Szczecinie, która oferuje tak szeroki wybór dofinansowanych studiów” dodaje Dziekan.