fbpx

InfoDAY izba bg1

Jacek Jarczewski oraz Galeria Kapitańska zapraszają na otwarcie wystawy malarstwa KOMPOZYCJE HAPTYCZNE - EKSPERIENCJE - 
Wernisaż odbędzie się w piątek 10 maja 2019r. o godz. 18:00 w siedzibie Galerii przy ul. Kapitańskiej 2 w Szczecinie. 

 

Jacek Jarczewski

Malarstwo jest dla mnie "mową ducha i ciała".

Tworzę autorską techn  iką haptyczną - dotykalną, sprawdzalną dotykiem, której zadaniem jest szeroko rozumiane uruchomienie zmysłu dotyku w procesie tworzenia i "przeżycia estetycznego".

 

"Uwaga dotykać!" Najistotniejszymi elementami budowy obrazu są dla mnie: materia, forma i kolor. W wyniku doświadczeń i prób malarskich, wyobrębniłem zespół czynności i materiałów, które nazwałłem techniką haptyczną (haptyczny - tzn. dotykalny, sprawdzalny dotykiem). Umożliwia ona tworzenie śladów - znaków - struktur w założeniu szczególnie dotykalnych, będących rzeczywistym zapisem moich stanów wewnętrznych, mową ducha i ciała. "Eksperiancje z lat 2017/2018/2019", to cykl obrazów powstałych jako forma dominacji koloru nad materią. To odwrócenie dominującego znaczenia struktur haptycznych do roli symbolu. Wystawa "KOMPOZYCJE HAPTYCZNE - EKSPERIANCJE, to próba zaprezentowania tej zmiany znaczeń w moim malarstwie i poszukiwanie równowagi w obrazie oraz w sobie. 

Jak radzić sobie z różnicami międzypokoleniowymi? Jakimi argumentami się posługiwać, aby nie wywoływać w pracownikach strachu, a zmotywować do działania? Jak zarządzać zespołami polsko-ukraińskimi? Jak stać się rzetelnym i solidnym pracodawcą i dlaczego jest to konieczne? Na te i wiele więcej pytań związanych z aktualną sytuacją na rynku pracy, znajdą Państwo odpowiedź podczas tegorocznej edycji konferencji #HRSzczecin, która odbędzie się 21 maja w Hotel Radisson Blu.

My już wiemy, że golf to najwspanialsza rzecz na świecie, a Ty, co wiesz o golfie?

Jeżeli nic, lub nic dobrego, ten dzień jest właśnie dla Ciebie!

Przekonamy Cię, że utarte stereotypy o nudnej grze dla starszych panów nie mają nic wspólnego z rzeczywistością!

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza funkcję tzw. Inspektora Ochrony Danych (IOD), stojącego na straży ochrony danych osobowych. 

RODO określa przypadki, w których administrator danych (lub przetwarzający) zmuszeni będą do powołania IOD, zadania,status, wymagania i pozycję IOD w organizacji.   

Zasadniczo do powołania IOD zobowiązane będą podmioty publiczne oraz szereg podmiotów prywatnych. 

 

Inspektor musi posiadać jednak szeroką interdyscyplinarną wiedzie i umiejętności. Jak wynika z art. 37 ust. 5 RODO Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyki w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO. IOD powinien posiadać nie tylko gruntowną znajomość prawa ochrony danych osobowych, lecz również między innymi wiedzę i umiejętności z zakresu technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych (bezpieczeństwa IT, prowadzenia audytów, oceny ryzyka oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych).  

Uczestnictwo w studiach podyplomowych Inspektora Ochrony Danych umożliwia uzyskanie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w pełnieniu funkcji IOD samodzielnie lub w ramach jednostek ochrony danych osobowych. 

Główne atuty studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych :

  • 167 godzin zajęć - wykładów i praktycznych warsztatów;
  • świetni wykładowcy - zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, radców prawnych oraz doświadczonych IOD;
  • niewielkie grupy - dzięki prowadzeniu zajęć w niewielkich grupach (max. 30 osób), możliwe są indywidualne rozmowy i konsultacje z wykładowcami;
  • praktyczne podejście - w ramach zajęć, szczególnie ćwiczeń i warsztatów Słuchacze poznają praktyczne aspekty ochrony danych osobowych i działalności IOD (np. sporządzenie klauzul informacyjnych, klauzul zgód, dokumentacji, umów powierzenia przetwarzania, prowadzenia  DPIA);
  • zagadnienia branżowe – w ramach studiów przedstawiona zostanie również specyfika przetwarzania danych w poszczególnych branżach i sektorach (np. w sektorze publicznym, instytucjach finansowych, marketingu, reklamie, ochronie zdrowia)
  • sektor prywatny/publiczny - studia dostosowane są zarówno do działania IOD w sektorze prywatnym, jak również publicznym;
  • networking - studia umożliwiają poznanie czołowych specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, wymianę doświadczeń z praktykami oraz kontakt z innymi specjalistami zajmującymi się ochroną danych osobowych.
  • Rabat na RODOProtektor – słuchacze otrzymują 20 % rabat na oprogramowanie RODOProtektor, udostęniane przez spółkę BTC sp. z o.o. 

 

Wszystkie informacje dostępne są pod linkiem:

http://wste.szczecin.pl/studia-podyplomowe/inspektor-ochrony-danych-iod/

Dostęp do rejestracji elektronicznej na studia podyplomowe:

https://wste.erk24.pl/introwste/index.php