fbpx

Wyprzedaż rocznika 2016 w Lexusie wkracza w decydującą fazę! Korzyści do 60 000 zł przy zakupie nowego samochodu. Przyjdź już dzisiaj do salonu Lexus Szczecin po swojego wymarzonego Lexusa. Więcej informacji na www.lexus-szczecin.pl lub pod nr telefonu 91 433 35 88.

Informujemy o rozpoczętym konkursie wniosków o dofinansowanie w formie premii technologicznej. Kredyt technologiczny przeznaczony jest dla klientów, którzy posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, będą realizować inwestycję technologiczną i ubiegać się będą o dotację w formie premii technologicznej przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Maksymalny okres kredytowania: 12 miesięcy.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT. Maksymalny okres kredytowania: 36 miesięcy.

Kredyt rewolwingowy przeznaczony jest na stałe nakłady związane z prowadzeniem działalności: 1) zapasy o charakterze stałym 2) należności o charakterze stałym 3) inne potrzeby związane z prowadzeniem działalności Maksymalny okres kredytowania: 12 miesięcy.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego, spłatę kredytów w innych bankach. Kredyt może być również przeznaczony na refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych przed złożeniem wniosku o kredyt, jednak refinansowanie nie może dotyczyć inwestycji zakończonej. Maksymalny okres kredytowania: 15 lat.

Kredyt inwestycyjny dla MSP  przeznaczony jest na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, w tym w szczególności na: 1) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno–usługowo–handlowych, 2) tworzenie nowych miejsc pracy, 3) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 4) zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, 5) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, zgodnie z zapisami pkt. 3.2.6 - 3.2.8 zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 tj. COCOF 10 - 0014/05 z dnia 8 lutego 2012 r. Maksymalny okres kredytowania: 5 lat i jednocześnie nie dłuższy niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego kredytem. W uzasadnionych przypadkach, np. przyspieszonej amortyzacji, okres kredytowania może być wydłużony maksymalnie do 1,5 okresu amortyzacji z zachowaniem maksymalnego okresu kredytowanie (tj. 5 lat).

Kredyt unijny przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta. Maksymalny okres kredytowania: 8 lat.

Pożyczka hipoteczna przeznaczona na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej1 Maksymalny okres kredytowania: 15 lat.

1przedmiotem pożyczki nie mogą być zapasy trudno zbywalne, nieściągalne należności oraz inne nieprawidłowe aktywa

Bank posiada w swojej ofercie również faktoring i leasing, które oferuje poprzez firmy współpracujące z Bankiem.

Jedną z form zabezpieczeń oferowanych przez Bank są gwarancje BGK i poręczenia Funduszu Pomerania.

bank17012017

 

Prezentujemy Państwu do sprzedaży atrakcyjną nieruchomość o powierzchni 1089,5 m2 znajdującej się na działce 9729 m2, całkowicie ogrodzonej, w Dobrzanach. Działająca firma krawiecka,  w pełni wyposażona w maszyny i urządzenia na około 80 stanowisk pracy. Firma posiada profesjonalną kadrę przeszkolonych pracowników. Główna Hala ma powierzchnię 300 m2, druga Hala 95 m2, Krojownia 69 m2, Prasowalnia 60 m2, magazyny, warsztat, sklep, całość części produkcyjno-magazynowej stanowi powierzchnia 786 m2. Pomieszczenia socjalne i biura zajmują 303 m2 – w tym dwa w pełni wyposażone mieszkania służbowe. Możliwość dostosowania budynku do innej działalności produkcyjnej.