fbpx

businesscontact 3 1100x250

 

MISJA GOSPODARCZA MAURITIUS 1

 

Przedmiot spotkania informacyjnego:

Oznakowanie CE maszyn i urządzeń wynika z wdrażania tzw. dyrektywy maszynowej (2006/42/WE). Oznakowanie posiadać muszą nie tylko pojedyncze maszyny i urządzenia, ale także ich zespoły, tworzące linię technologiczną.

Celem spotkania informacyjnego jest przedstawienie Państwu zakresu i wymagań Dyrektywy Maszynowej oraz zaprezentowanie pełnej usługi doradczej, na którą możliwe jest pozyskanie dofinansowania od 50% do 80% w ramach BUR – Bazy Usług Rozwojowej, utworzonej przez PARP. W Zachodniopomorskim operatorami z ramienia BUR są Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego.

 

Harmonogram spotkania informacyjnego:

10 marca 2020r.

Godzina

Temat

11:00

Rozpoczęcie spotkania informacyjnego

11:05 – 11:15

Prezentacja EKSPERT-SITR Sp. z o.o. Koszalin

11:15 – 11:45

Oznakowanie CE maszyn i urządzeń – zakres stosowania

11:45 – 12:00

Oznakowanie CE maszyn i urządzeń – procedury i wymagania oceny zgodności

12:00 – 12:10

Przerwa

12:10 – 12:30

Oznakowanie CE maszyn i urządzeń – wymagana dokumentacja

12:30 – 12:50

BUR – Baza Usług Rozwojowych – możliwość uzyskania wsparcia finansowego

12:50 – 13:00

Pytania i odpowiedzi

 

Informacje o prowadzących:

Mgr inż. Grzegorz Bednarek – ekspert ds. certyfikowania CE maszyn i urządzeń, ekspert w projektach krajowych i dofinansowanych ze środków unijnych. Członek komisji nadającej uprawnienia elektryczne i energetyczne. Realizator audytów energetycznych.