Czasu jest nie wiele, bo już 26 lutego wszystkie mikroprzedsiębiorstwa, a tych zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej jest najwięcej, muszą złożyć w Izbie Administracji Skarbowej Jednolity Plik Kontrolny. Wcześniej drogą mailową JPK wysyłały także większe firmy i jak przyznaje większość szefów nie jest to uciążliwość spędzająca im sen z powiek. Skarbówka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców organizując szkolenia i konsultacje. Dyżur będzie mieć miejsce także w najbliższą sobotę – gdyby przedsiębiorca się zagapił i na ostatnią chwilę próbował złożyć JPK lub rozwiać swoje wątpliwości w sprawie. O nowym obowiązku, jego celu, konsekwencjach, wadach i zaletach z Małgorzatą Brzozą z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie rozmawiał Michał Kaczmarek.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie zamierza poprawić jakość kształcenia zawodowego. Przebudowa pomieszczeń warsztatu mechanicznego będzie możliwa dzięki wsparciu RPO WZ 2014-2020. Efekt prac poznamy w trzecim kwartale br. Umowę obejmującą unijną pomoc podpisali w czwartek, 15 lutego 2018 roku w Szczecinie, marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz prezes WZDZ Krzysztof Osiński.

O firmie i jej planach na przyszłość rozmawiamy z Markiem Samborskim, prezesem spółki GARO Polska.

Specjaliści mówią, że cudzoziemców pracujących w regionie ponosi często „Ukraińska fantazja”. Nie jest to określenie złośliwe czy w jakikolwiek sposób deprecjonujące pracę naszych sąsiadów, którzy wspierają nasz rynek pracy. Bardziej odnosi się to do tego, że starają się tak bardzo i tak bardzo chcą wykonać powierzone im zadania na czas, że zapominają o bezpieczeństwie i zasadach, które obowiązują w zakładzie pracy. Brak kontroli przełożonych i niejasne szkolenia doprowadzają do tragicznych sytuacji jak ta sprzed dwóch tygodni gdzie na budowie hali Bridgestone zginął 25-letni Ukrainiec pracujący na wysokości. Zatrudniając cudzoziemców należy pamiętać o wielu czynnikach, które schodzą na drugi plan gdy w naszej firmie zatrudniany jest Polak.