fbpx

businesscontact 3 1100x250

 

MISJA GOSPODARCZA MAURITIUS 1

 

Ostatnie tygodnie w Szczecinie minęły w dużej mierze pod znakiem ożywionej dyskusji na temat tego, czy konieczne jest by miasto przygotowało uchwałę krajobrazową, która będzie regulować prawnie możliwość lokowania w przestrzeni publicznej szyldów, logotypów oraz witryn. Szeroką dyskusję wywołało ulokowanie szyldu jednego z najpopularniejszych polskich dyskontów na fasadzie nowo wybudowanego biurowca Posejdon. Północna Izba Gospodarcza pragnie włączyć się do dyskusji w tej sprawie. – Przygotowanie projektu uchwały krajobrazowej powinno odbywać się we współpracy z przedsiębiorcami ze Szczecina. Wszyscy jesteśmy zwolennikami uporządkowania przestrzeni miasta i regulacji, które doprowadzą do zniknięcia nielegalnych i szpecących miasto reklam. Przygotowanie uchwały musi być jednak poprzedzone konsultacjami społecznymi, w których znaczący będzie również głos przedsiębiorców – mówi Piotr Wolny, Dyrektor Biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

  - Nieco zamieszania narobiły doniesienia GUS o inflacji w Polsce. Stopa inflacji to już 4,4 proc., a więc najwięcej od 2004r. To inflacja wyższa niż w Ukrainie (tam 3 proc.). Szokujące dane! Szokujące tym bardziej, że poziom inflacji – jak się wydaje - wymknął się spod kontroli i niebezpiecznie oddala się o tzw. celu antyinflacyjnego NBP (2,5 proc.). Dużo niepokoju wynika też z faktu, że my Polacy zapomnieliśmy już o hiperinflacji sprzed trzydziestu lat, a  w ostatniej dekadzie, było parę takich lat, że cieszyliśmy się nawet deflacją (spadek cen) – komentuje dla Północnej Izby Prof. Aneta Zelek, członek Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Dlaczego inflacji powinni obawiać się przedsiębiorcy?

Już 28 lutego 2020 o godzinie 10:00 w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej odbędzie się wyjątkowe spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego.  W czasie kilkugodzinnego lunchu inwestycyjnego przedsiębiorcy będą mieli okazję poznać nową ofertę wsparcia dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W przystępny sposób zostanie przedstawiony proces przygotowania wniosku o dofinansowanie, realizacji oraz rozliczenia projektu, na który można uzyskać, aż do 6 mln zł dofinansowania. Spotkanie jest otwarte dla wszystkich przedsiębiorców, nie tylko tych zrzeszonych w naszej instytucji.

Grupa CSL podpisała umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego CCIC Intermodal Depo Dunikowo. Oznacza to, że już niebawem ruszą przetargi, a następnie budowa suchego terminala przeładunkowego w Strefie Ekonomicznej w Dunikowie. Cały czas prowadzone są rozmowy z kolejnymi inwestorami i partnerami, którzy są zainteresowani wsparciem inwestycji.