banergala17052018

Początkujący przedsiębiorcy mają coraz więcej szans na pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwijanie swojej działalności. Start-Upy są w bardzo dobrej sytuacji, bo szereg aktualnych programów wsparcia jest dedykowanych właśnie tej grupie, stąd nie trudno o ich sukces. Eksperci zwracają jednak uwagę, że poszczególne instrumenty wsparcia mają swoją specyfikę i czasem łatwiej jest po nie sięgać firmom produkcyjnym niż usługowym, w tym z branży kreatywnej. Z czego to wynika? Czy to oznacza, że „kreatywni” jako start-upowcy mają trudniejszą drogę do środków finansowych? 

Fundacje, stowarzyszenia, fundusze inwestycyjne i kapitałowe, agendy samorządowe, banki – miejsc, do których może udać się po wsparcie młody przedsiębiorca jest całe mnóstwo. Ostatnie lata przynoszą na polskim rynku prawdziwą ekspansję przedsiębiorczości. Młodzi ludzie chętnie biorą los w swoje ręce i zakładają własne firmy. Uruchomienie Start-Upu to jedno, a pozyskiwanie pieniędzy na jego rozwój to inny, często bardziej skomplikowany temat: - Niektórzy mówią, że teraz dobrze być start-upem. Coraz częściej młodzi przedsiębiorcy odważnie stawiają warunki przy dofinansowaniu. Wszystkim instytucjom dystrybuującym pieniądze, zależy bowiem na takich firmach, które są bardzo perspektywiczne i które mają  dużą szansę na rynkowy sukces. Instrumentów na rynku jest sporo; dotacje, instrumenty dłużne np. pożyczki, czy finansowanie kapitałowe istotne z punktu widzenia firm działających w Internecie – mówi ekspert ds. Projektów Inwestycyjnych w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Pieniądze dotacyjne na szczeblach wojewódzkim dystrybuowane są przez Urząd Marszałkowski lub instytucje pośredniczące, a środki pochodzą zwykle z Regionalnego Programu Operacyjnego. Urząd określa swoje priorytety inwestycyjne i ma prawo wspierać firmy, które wpisują się w tzw. „Regionalne specjalizacje”. Dobrze więc by start-up wpisywał się we wspomniane branże. Eksperci zgodnie przyznają, że pieniądze z RPO wydatkowane są zwykle na rozwijanie firmy, prace badawczo-rozwojowe czy udział w międzynarodowych targach lub wydarzeniach mających promować działalność zwykle poza granicami Polski. 

- Dla firm kreatywnych propozycje są zwykle mniej atrakcyjne. Takie firmy nie kupują zwykle maszyn, nie rewitalizują nieruchomości, ich potencjał tkwi w głowach ich założycieli i pracowników, takie środki są mniej interesujące. Trudno również zakwalifikować projekt internetowy pod działalność badawczo-rozwojową. Niektórym to się udaje, ale z punktu widzenia oceniających to kwestia bardzo dyskusyjna. Szansą jest na przykład jest działanie 1.15 w zachodniopomorskim RPO, gdzie można otrzymać do 150 tysięcy złotych  na ekspansje zagraniczną, udział w imprezach targowych o charakterze międzynarodowym. Instrument ten jest atrakcyjny z kilku powodów: wysokie dofinansowanie, po drugie z tego instrumentu można sfinalizować działania zwiększające sprzedaż usług, a to dla każdej firmy, bez wyjątku jest atrakcyjne pod kątem poprawiania wyników i rozwijania działalności. Kolejny konkurs zapowiedziany został na sierpień i wrzesień - mówi ekspert ds. Projektów Inwestycyjnych w Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.  – Branża ICT i Branża Kreatywna również jest definiowana jako priorytetowa w zachodniopomorskim Regionalnym Programie Operacyjnym. Czy Start-Up kreatywny ma porównywalne szanse z firmą, która od lat działa na rynku? To trzeba uczciwie powiedzieć, że nie. Zwłaszcza w programach regionalnych, nie ma szczególnych preferencji dla firm młodych. Celem jest bardziej szukanie firm pewniejszych, które kołem zamachowym rozwoju, małe firmy są wspierane zupełnie inaczej – dodajenasz rozmówca . 

Branża Kreatywna staje się jedną z prężniejszych gałęzi zachodniopomorskiej gospodarki. Problemem jest wciąż umożliwienie młodym i zdolnym dalszej rynkowej ekspansji. Miejmy nadzieje, że ich upór i determinacja pokonają pewne trudności związane z rozwijaniem firmy, prawdziwe talenty zawsze się wybronią, nawet przy zaciętej konkurencji i przy braku szerokich programów wsparcia.