Znajomość praw pasażera w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność podróżowania samolotami przedsiębiorcy powinni zainteresować się czy istnieje możliwość skarżenia linii lotniczych za odwołane lub mocno opóźnione loty. W przypadku podróży biznesowych punktualność ma ogromne znacznie, a ostatnie sytuacje związane m.in. z kłopotami sieci lotniczych Ryanair sugerują pogłębienie wiedzy na ten temat. Mec. Michał Gajda, członek Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie wraz z współpracownikami zainicjował powstanie strony internetowej lotzwrot.pl. Prawnicy doradzają kiedy klient ma prawo domagać się odszkodowania od linii lotniczych lub portu lotniczego. Edukowanie pasażerów w zakresie ich praw jest tematem bardzo na czasie.

Punktualność i rzetelność to podstawy udanego biznesu. Mając umówione spotkanie, nie wypada się przecież się spóźnić, albowiem już na starcie można wiele stracić u naszego partnera w interesach. Ze statystyk wynika, że - Z lotów wewnątrzkrajowych – takich jak chociażby połączenia na trasie Szczecin-Goleniów – Warszawa Chopin, korzystają przede wszystkim przedsiębiorcy z naszego regionu. W ostatnim czasie rozpisywano się o „aferze”, jaką zafundował nam Ryanair, który masowo odwoływał swoje loty, w tym te ze Szczecina do Warszawy. Ilu przedsiębiorców nie dotarło do celu? Zważywszy na to, że obłożenie samolotu Ryanair jest niemalże zawsze maksymalne, to możemy przyjąć, że każdy odwołany lot, to około 190 osób, które musiały szukać alternatywnych środków komunikacji – mówi Michał Gajda. 

Jak mówi mecenas mało który pasażer wie, że to linia lotnicza ma w obowiązku informować o opóźnieniach bądź komplikacjach na trasie. - Dostrzegając coraz częstsze problemy pasażerów, postawiliśmy powołać do życia naszą inicjatywę – lotzwrot.pl. Warto wspomnieć, że rozporządzenie EC261 obowiązuje pasażerów odlatujących z jakiegokolwiek portu lotniczego znajdującego się w UE (niezależnie jaki przewoźnik obsługuje lot) lub odlatujących z lotniska w państwie trzecim, a lądujących na jakimkolwiek lotnisku UE, pod warunkiem jednak, że przewoźnik obsługujący taki lot, jest przewoźnikiem wspólnotowym – mówi Michał Gajda. Co jednak składa się na prawa pasażera i w jakich sytuacjach możemy z nich skorzystać ? - W przypadku opóźnienia samolotu, rozporządzenie EC261 uzależnia nasze prawa od długości trasy pomiędzy lotniskiem odlotu i przylotu oraz czasem opóźnienia. W przypadku lotów o długości trasy do 1500 km przewoźnik obowiązany jest udzielić pomocy pasażerowi w przypadku co najmniej dwugodzinnego opóźnienia, w przypadku lotów o długości trasy pomiędzy 1500 a 3500 km wymagane jest co najmniej trzygodzinne opóźnienia, a w przypadku lotów o długości trasy ponad 3500 km, wymagane jest co najmniej czterogodzinne opóźnienie. W tych sytuacjach linia lotnicza ma obowiązek zapewnić nam posiłki i napoje, odpowiednio do czasu oczekiwania, a także co najmniej dwie rozmowy telefoniczne, dwie przesyłki faksowe lub wysłanie e-mail. Dodatkowo, na mocy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2009 r., przyznano pasażerom lotów opóźnionych o co najmniej 3 godziny prawo do odszkodowania, które wynosi 250 Euro, jeżeli lecieliśmy na trasie do 1500 km, 400 Euro jeżeli trasa lotu wynosił między 1500 a 3500 km i 600 Euro w sytuacji lotu na odległość ponad 3500 km. Co istotne, opóźnienie liczymy nie do czasu lądowania, jak czynią to linie lotnicze, a do czasu rzeczywistej możliwości opuszczenia przez nas pokładu samolotu – dodaje Michał Gajda.

Temat jest skomplikowany i obwarowany wieloma regulacjami, stąd tak mała liczba klientów indywidualnych czy biznesowych. W przypadku odwołania lotu także mamy określone prawa. Dowiadując się o odwołanym locie po przybyciu na lotnisko, przewoźnik powinien nam zapewnić posiłek i napój, a także – jeżeli jest to konieczne – hotel i transport pomiędzy hotelem a lotniskiem. Nadto mamy prawo do zmiany naszej rezerwacji i lotu do miejsca docelowego w możliwie najbliższym terminie. - Z dotychczasowego doświadczenia lotzwrot.pl, wynika, że najczęstsze incydenty przytrafiające się w podróży naszym klientom, to opóźnienia na trasach do 1500 km lub 1500-3500 km. Natomiast oczywiście w ostatnim czasie, najwięcej zgłoszeń otrzymujemy w stosunku do wspomnianej linii lotniczej Ryanair i dotyczą one odwołanych lotów – dodaje Michał Gajda. 

Wszystkie skargi należy jak najszybciej kierować do punktów informacyjnych w porcie lotniczych. Spóźnienie powinno być również dobrze udokumentowane co pomaga w dochodzeniu swoich praw na drodze sądowej lub podczas mediacji.

DANA2 1100x25019415