fbpx

16 lutego br. (piątek) zapraszamy do siedziby Izby w Szczecinie na kolejne szkolenie z zakresu prawa pracy, prowadzone przez naszgo eksperta - Panią Małgorzatę Klowan.

Na spotkaniu poruszymy zagadnienia związane z kodeksem pracy z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących od 2017 r. i w 2018 r..

1. Umowy o pracę po 22 lutego 2016 r. – usystematyzowanie wiedzy,  rozwiązywanie problemów
• rodzaje umów o pracę
• nowe zasady zawierania umów na okres próbny
• okresy wypowiedzenia umów o pracę oraz zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony
• limity i wyłączenia w zakresie zawierania umów o pracę na czas określony
2. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę a umowy cywilnoprawne – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. i wynagrodzenie minimalne w 2018 r.
• minimalne wynagrodzenie za pracę – wysokość i zasady ustalania
• minimalne wynagrodzenie dla umów cywilnoprawnych
• obowiązki „kadrowe” w zakresie powierzani pracy na podstawie umów prawa cywilnego.
• ochrona wynagrodzenia
3. Zasady wydawania świadectw pracy obowiązujące od 2017 r.
• zmiana przepisów w zakresie świadectw pracy – nowe rozporządzenie.
• zasady wydawania i prostowania świadectw pracy.
• nowa treść świadectwa pracy.
• obowiązki pracodawcy i prawa pracownika związane z wydaniem świadectwa pracy
4. Planowane zmiany w przepisach prawa pracy w 2018 r. – ewolucja czy rewolucja?
5. Zwolnienia lekarskie w 2018 r.:
• zasady wydawania elektronicznych zwolnień lekarskich
• możliwość stosowania zwolnień lekarskich w formie papierowej
• obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem zwolnień elektronicznych
6. Dokumentacja kadrowa 2018 r.:
• dokumentacja kadrowa w formie elektronicznej
• nowy obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji kadrowej
7. Mobbing i dyskryminacja:
• rozszerzenie katalogu okoliczności przesłanek dyskryminacji
• roszczenia pracownika w związku z mobbingiem
8. Świadectwa pracy:
• nowe terminy w zakresie roszczeń związanych z wydaniem świadectwa pracy.
9. Urlopy wypoczynkowe:
• wyznaczanie daty urlopu wypoczynkowego
• jednolity wymiar urlopu wypoczynkowego
• „nowy-stary” termin wykorzystania urlopu zaległego
• zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop
• bezpłatny urlop na żądanie

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o kontakt pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.