fbpx

SZYMON HOŁOWNIA baner

 

7MKM baner 1150x250px pg1 20180701

 

Szanowni Przedsiębiorcy! Ostatnie miesiące były czasem intensywnego dialogu pomiędzy zarządem Północnej Izby Gospodarczej, a wszystkimi przedsiębiorcami. Rozmawialiśmy na temat tego jak chcielibyśmy wspólnie kreować tematy, które jako największe zrzeszenie przedsiębiorców na Pomorzu Zachodnim będziemy wspólnie poruszać. Celem jest nie tylko dyskusja wewnętrzna, ale i lobbowanie za rozwiązaniami przyjaznymi dla lokalnego biznesu. Chcemy wspólnie kreować politykę przyjazną dla sektora MŚP oraz wszystkich podmiotów działających na naszym rynku.

Realizując cele Północnej Izby Gospodarczej chcemy i będziemy wpływać na działania polityczne władz samorządowych i centralnych. Naszą rolą jest kształtowanie i czynny udział w promowaniu rozwiązań przyjaznych przedsiębiorcom. Podjęliśmy odpowiednie starania i uzyskaliśmy możliwość bezpośredniego dotarcia z postulatami i wnioskami do Ministra Finansów RP. Chciałbym byście mogli Państwo przesłać na ręce Prezesa PIG wszystko to, co jest związane z szeroko pojętym prawodawstwem fiskalnym, czy też praktykami i kontrolami Urzędów czy Izb Skarbowych. Wspólnie przygotujemy więc pakiet informacji, postulatów i oczekiwań, które zostaną przedstawione władzom RP. O wynikach i przekazanych tezach na ręce Ministra Finansów poinformuję Państwa oddzielnym pismem.

Bardzo proszę wszystkich przedsiębiorców o włączenie się w ten konstruktywny dialog – wspólnie jesteśmy w stanie lobbować za rozwiązaniami przyjaznymi dla biznesu. Chciałbym by Północna Izba Gospodarcza była źródłem rozwiązań, z których korzystać będą wszyscy przedsiębiorcy.

Pozdrawiam serdecznie 
Prezes PIG
Jarosław Tarczyński