fbpx

Symbol zastępczy tekstu 1

Kampania pod hasłem „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu” jest realizowana przez Województwo Zachodniopomorskie. Północna Izba Gospodarcza jest partnerem wydarzenia! 

Termin realizacji kampanii:

7 sierpnia 2018 r. – 31 grudnia 2019 r.

Konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu”

Najważniejszą inicjatywą realizowaną w ramach kampanii jest konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu”, którego celem jest wyłonienie podmiotów gospodarczych, których działania, produkty i usługi charakteryzują się największą innowacyjnością, kreatywnością
i oryginalnością.

Przewidziane są dwie edycje konkursu:

• I edycja:
o skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
o termin realizacji: sierpień – grudzień 2018 r.

• II edycja:
o skierowana jest do startupów, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
o termin realizacji: maj – październik 2019 r.

Kalendarium I edycji konkursu:

• Przyjmowanie zgłoszeń: 7 sierpnia – 9 września
Zgłoszenia przedsiębiorstw za pośrednictwem formularza elektronicznego

• Selekcja zgłoszeń: 10 września – 22 października
Wybór i ogłoszenie listy 30 laureatów

• Prezentacja laureatów: 23 października – 27 listopada
Sylwetki firm – kandydatów prezentowane są w kampanii reklamowej

• Wybór zwycięzców: 6 – 27 listopada
Uczestnicy otwartego głosowania oraz Kapituła wyłaniają 6 zwycięzców

• Gala finałowa: 11 grudnia
Prezentacja oraz nagrodzenie zwycięzców i laureatów konkursu
Przyznanie nagród zwycięzcom głosowania

Nagrody dla przedsiębiorców: 74 400 PLN na rozwój firm, w tym dla każdego z 6 zwycięzców voucher o wartości 10 tys. PLN

Nagrody dla uczestników głosowania: 20 osób, które zajmą najwyższe miejsce w głosowaniu, otrzyma nagrodę w postaci tabletu Apple iPad 32GB Wi-Fi

Nagrody dla nominujących: 1 osoba, która najlepiej uargumentuje, dlaczego zgłaszany przez nią przedsiębiorca powinien znaleźć się w konkursie, otrzyma tablet Apple iPad 32GB Wi-Fi

Kapituła konkursu:

• Laura Hołowacz
Prezeska Zarządu i współzałożycielka CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., regionalnego lidera branży TSL.

• Zbigniew Nagay
Prezes Zarządu i współzałożyciel rodzinnej firmy Radex Sp. j., zaopatrującej w urządzenia
i środki czystości największe zakłady przetwórstwa spożywczego w Polsce i Europie.

• Sławomir Czumak
Członek Zarządu firmy Backer OBR Sp. z o.o. – światowej klasy producenta elektrycznych elementów grzejnych, rezystorów i paneli sterujących do pomp ciepła.

Partnerzy:

Fundacja BizUp, Infoshare Academy, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, Klaster eBiznesu Pomorza Zachodniego, Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Metalika Klaster Metalowy, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Północna Izba Gospodarcza, Stargardzka Agencja Rozwoju Regionalnego, TechKlub Szczecin, Transgraniczny Klaster Szlak Wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Startup Academy.

Budżet kampanii: 5 330 000 PLN brutto

• 57 materiałów filmowych;
• 92 emisji w prasie lokalnej, regionalnej i krajowej;
• 29,6 mln wyświetleń materiałów kampanii na FB;
• 10 tys. obserwujących Instagram;
• 420 tys. wyświetleń kampanii w serwisach VOD;
• 2,5 ml odsłon w ramach kampanii z wykorzystaniem elementów Rich Media;
• 2 mln odsłon kampanii display (onet.pl, wp.pl);
• 30 tys. folderów reklamowych;
• 6 influencerów promujących konkurs;
• 1 470 000 osób zobaczy materiały kampanii na YouTube;
• 10 tys. osób weźmie udział w grywalizacji;
• inne działania, np. gala finałowa na 3 tys. osób

Więcej informacji na: biznes.wzp.pl

Kampania „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu” oraz konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu” są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji oraz stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP poprzez umacnianie wizerunku gospodarczego Województwa Zachodniopomorskiego.

Konferencja banner 1100x250