fbpx

Spotkania dotyczące współpracy polsko-chińśkiej, udział w konferencji na temat tego jak zacieśniać współpracę ze stroną Niemiecką czy liczne inicjatywy zbliżające zachodniopomorskim przedsiębiorcom Skandynawię. Północna Izba Gospodarcza w ostatnim czasie mocno zaktywizowała się jeżeli chodzi o animowanie współpracy naszych przedsiębiorców z innymi krajami. W piątek w siedzibie naszej instytucji odbyło się spotkanie z Ambasadorem Estonii w Polsce oraz Konsulem Honorowym tego kraju. Jakimi efektami może taka współpraca zaowocować? O to zapytaliśmy Prezesa Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Jarosława Tarczynskiego.

   W piątek gośćmi Północnej Izby Gospodarczej był Ambasador Estonii w Polsce Martin Roger oraz Konsul Honorowy Estonii w Polsce Robert Kornecki. Rozmowa przebiegała w bardzo pozytywnej atmosferze, a dominowało oczywiście tematy związane z gospodarką, biznesem i możliwymi przestrzeniami współpracy pomiędzy ambasadą i konsulatem, a przedsiębiorcami zrzeszonymi w Północnej Izbie Gospodarczej: - Ambasador jest od dwóch miesięcy powołany na to stanowisko i zorientowany jest jak podkreślił na połączenia biznesowo-gospodarcze. Odwiedził Marszałka, Prezydenta i nas co uznałem za zaszczyt i poważne potraktowanie środowiska gospodarczego związanego z naszą Izbą. Polska jest dla Estonii ważnym partnerem i rynkiem z dużym potencjałem - powiedział. Choć spotkanie miało charakter kurtuazyjny to wymieniliśmy kilka płaszczyzn możliwości bliższego poznania się. Estonia jest geograficznie i demograficznie podobna do regionu zachodniopomorskiego. Uznałem, iż dobrym pierwszym krokiem może być udział firm czy instytucji w organizowanym przez nas Kongresie Morskim. Podkreśliłem chęć podjęcia wspólnych inicjatyw i zbudowania pomostu pomiędzy naszym regionem i ich krajem. Mam nadzieję, że spotkanie będzie otwarciem do bliższego poznania się – mówi Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Jarosław Tarczyński.

Nie jest wykluczone, że niebawem Północna Izba Gospodarcza zorganizuje misię gospodarczą do Estonii. Rozmowy w tej sprawie zostały już podjęte.