fbpx

 

IZBOWY PAKIET BANER

 

Województwo Zachodniopomorskie może niebawem stać się prawdziwym haabem w którym przecinać się będą drogi transportów zarówno do Niemiec jak i do Skandynawii. Rozwój logistyki i spedycji, w dużej mierze zależny jest od inwestycji infrastrukturalnych. W ostatnim czasie głos naszych przedsiębiorców słyszany był na jednym z ważniejszych, międzynarodowych spotkań dotyczących infrastruktury morskiej, kolejowej i drogowej. - Spotkanie Izb Unii Rzek Odry i Łaby jest istotne, bo tematem przewodnim spotkania były korytarze TEN-T – mówi Piotr Wolny, dyrektor Biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Międzynarodowe „okno na świat” przebiega także przez Pomorze Zachodnie

    Transeuropejska Sieć Transportowa – TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych.  W skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T wchodzą: szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów  morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych. Ponadto, jej integralnym składnikiem są również inteligentne systemy transportowe, których wdrażanie przyczynia się do poprawy przepustowości sieci, bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska przez transport.

     Już w 2013 roku europarlamentarzyści z województwa zachodniopomorskiego nazywali korytarz transportowy naszym regionalnym „Oknem na świat”, który musi się rozwijać równocześnie w przestrzeni infrastrukturalnej, morskiej jak i kolejowej. Korytarz spowoduje poprawę wymiany handlowej, rozwój eksportu, poszerzenie możliwości rozwoju logistyki oraz spedycji morskiej i lądowej. Projekt jest realizowany w Polsce w kilku województwach, a zachodniopomorskie z racji położenia jest jednym z głównych interesariuszy oraz beneficjentów pozytywnych rozwiązań strukturalnych, które mogą wynikać z realizacji Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

Jaka infrastruktura jest podstawą korytarza transportowego TEN-T? Nasz region ma pewną specyfikę…

    Jak przedsiębiorcy zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej będą korzystać z budowy korytarza transportowego? Perspektywy są obiecujące, ale wcześniej odbywa się szereg spotkań i konsultacji. W imieniu przedsiębiorców głos zabiera Izba: - Spotkanie Izb Unii Rzek Odry i Łaby jest istotne, bo tematem przewodnim spotkania były korytarze TEN-T. To ważne inwestycje z punktu widzenia rozwoju infrastruktury, jesteśmy beneficjentem środków na rozbudowę infrastruktury z punktu widzenia Funduszu Spójności Unii Europejskiej, rozbudowywane są korytarze komunikacyjne, co pozwala na rozwój eksportu i rozwoju rynku transportowego. Przewidywane są wzrosty transportów zza wschodniej granicy więc rozwój transportu jest bardzo istotny – mówi Piotr Wolny, Dyrektor Biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie obecny podczas spotkania Izb Unii Rzek Odry i Łaby.

    Jednym z poruszanych na spotkaniu tematów było zagadnienie dotyczące przyszłości transportu po Brexicie. Dokonana zostanie rewizja planów odnośnie sieci TEN-T. Polska jest blisko wykonania planu bazowego własnej infrastruktury, który obejmie najważniejsze szlaki komunikacyjne, częściowo przebiegające także przez Pomorze Zachodnie. Mowa o drogach: S3, A2, A4 i A1 oraz przyszłościowo o sieci kolejowej, portach morskich oraz portach lotniczych: - Perspektywa sieci do 2030 roku będzie rewidowana i potrzebne są takie spotkania przedstawicieli trzech Państw by rozmawiać o interesach każdego, tak by środki na inwestycje w transport drogowy, kolejowy, śródlądowy i lotniczy były tak dysponowane by uwzględniały wspólne interesy, ale i poszczególne interesy narodowe – mówi Piotr Wolny.

„Wydatkowanie środków na infrastrukturę w ostatnich pięciu latach jest w Polsce dwukrotnie wyższe niż w Niemczech”

      Które akcenty biznesowe podczas spotkania podkreślała Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie? Jak mówi Dyrektor PIG Piotr Wolny, z naszą infrastrukturą regionalną nie jest tak źle, jak zwykliśmy o niej mówić: - Ostatnie lata przyniosły szereg zmian, które są dostrzegalne w naszym kraju. Jednym z ważniejszym punktów spotkania było porównanie gospodarcze i infrastrukturalne Polski, Czech i Niemiec. Jak się okazuje wydatkowanie środków na infrastrukturę w ostatnich pięciu latach jest w Polsce dwukrotnie wyższe niż w Niemczech. To daje skalę inwestycji w Polsce, możemy porównywać naszą infrastrukturę i krytykować, ale gonimy inne kraje i ten dystans na pewno sukcesywnie się zmniejsza.  Potrzeby są jeszcze większe i trzeba dążyć do ich realizacji – mówi dyrektor Piotr Wolny.

   - Nasz  głos dotyczył przede wszystkim połączenia z Berlinem. Powstanie drugi tor Szczecin – Berlin i modernizacja dotychczasowej linii. Już odbywają się pewne remonty, są też plany i studia wykonalności. Szczecin musi zostać połączony z Berlinem połączeniem kolejowym z prawdziwego zdarzenia. Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe to ważne jest dokończenie S3, S6 i w dalszej perspektywie inwestycja w drogę S10 do 2030 roku, droga ta jest wpisana na listę inwestycji ponad bazowych w ramach korytarzy TEN-T – mówi dyrektor Wolny. Z punktu widzenia naszego miasta istotne jest także zrealizowanie takich inwestycji jak np. Zachodnie Obejście Szczecina.

    Północna Izba Gospodarcza jest wszędzie tam, gdzie niezbędny jest głos w imieniu naszych przedsiębiorców. Zachęcamy do bieżącego śledzenia portalu www.izba.info.