fbpx

 

SAVE THE DATE 25 26 SIERPNIA 1

 

Szkolenia, spotkania networkingowe oraz nowe pomysły, które będą sprzyjać realizacji pomysłów przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie. To tylko niektóre inicjatywy, które w 2020 roku proponuje Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie.  - Jako samorząd gospodarczy chcemy być blisko problemów przedsiębiorców i jestem pewien, że firmy, które chcą być częścią naszej organizacji będą zadowolone z możliwości współpracy, integracji oraz realizacji swoich inicjatyw. Będę zachęcać członków Izby do aktywnej działalności – zapowiada Prezes Jarosław Tarczyński. Rozmawiał Michał Kaczmarek.

Rok 2019 za nami. Wydarzeń w Północnej Izbie Gospodarczej nie brakowało, tak jak nie brakowało zmian i nowych inicjatyw. Z jakim poczuciem zamyka Pan ten rok – sukcesu czy może niedosytu?

Ilość wydarzeń tematów podejmowanych przez naszą instytucję  i wydarzeń zorganizowanych przez Izbę pozwala na pozytywny bilans zamknięcia roku 2019. Oczywiście jest kilka elementów, które zamierzamy poprawić. W tym roku będziemy usprawniać komunikację z przedsiębiorcami, będziemy starali się być instytucją bardziej opiniotwórczą, ale nie zapominamy także o idei integrowania zachodniopomorskiego środowiska gospodarczego.

Które wydarzenia doczekają się kontynuacji?

Spotkania z wybitnymi ekonomistami były wielkim sukcesem. W roku 2019 odwiedził nas prof. Leszek Balcerowicz, co spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony zachodniopomorskich przedsiębiorców. Inicjatywy „Business Conntact” również okazały się sukcesem, wizyty takich mówców jak Radek Kotarski czy Szymon Hołownia, połączone z networkingiem i promocją naszych firm to doskonały pomysł i myślę, że w tym roku takich spotkań na pewno kilka się odbędzie. Ten format będzie kontynuowany, bo zauważyliśmy, że spotkania networkingowe często ograniczają się do jakiejś branży np. spotkania branży ICT czy branży morskiej. U nas spotkać się ze sobą mogli wszyscy przedsiębiorcy i czasami okazywało się, że nawiązywane były bardzo ciekawe i pożyteczne relacje. Przedsiębiorcy są siebie ciekawi, lubią się poznawać, rozmawiać ze sobą, a takim czynnikiem motywującym do odwiedzenia nas jest np. doskonały wykład.

Rok 2020 z punktu widzenia zmian w Północnej Izbie Gospodarczej będzie czasem przełomowym?

Organizacyjnie dokonaliśmy już szerokich zmian wewnątrz samej Izby, funkcjonuje ona bardziej sprawnie i przygotowuje wydarzenia i inicjatywy, które są cenne merytorycznie i bardzo pożyteczne. Będziemy kontynuować, to co jest dobre. Wspierać integracje, organizować wydarzenia charytatywne, ale i kontynuowana będzie np. Wielka Gala Północnej Izby Gospodarczej. Kalendarz jest już przygotowań. W pierwszym półroczu zorganizujemy konferencję dotyczącą Odnawialnych Źródeł Energii, aktywnie pracują nasze Klastry, które też będą przygotowywać swoje konferencje i spotkania.

Czym Północna Izba Gospodarcza chce przekonywać do siebie nowych przedsiębiorców i czym chce zachęcać do powrotu tych, którzy kiedyś już z nami byli, ale z różnych powodów zdecydowali się odejść?

Zmieniamy się, jesteśmy coraz bardziej widoczni w Szczecinie, chcemy zbierać pomysły naszych przedsiębiorców i mówić o nich głośno w mieście. Północna Izba Gospodarcza to jest silny organizm, który mówi głosem setek osób, którzy są obecni w naszej instytucji. Jako samorząd gospodarczy chcemy być blisko problemów przedsiębiorców i jestem pewien, że firmy, które chcą być częścią naszej organizacji będą zadowolone z możliwości współpracy, integracji oraz realizacji swoich inicjatyw. Będę zachęcać członków Izby do aktywnej działalności, będziemy pokazywać, że jesteśmy platformą to prezentacji działań czy do artykułowania pewnych problemów. Mówię: Przedsiębiorcy, wykorzystujcie Izbę do swoich potrzeb! Jest w nas pewna moc i siła, ten głos nie jest w pełni wykorzystywany, będę zachęcać do aktywnego udziału, do kontaktu, do rozmów.

Udało się Izbie „zaistnieć” w kilku przestrzeniach. Pan aktywnie zabierał głos w temacie aglomeracji polsko-niemieckiej, a Sekcja ds. Sukcesji np. opiniowała projekt ustawy o fundacjach rodzinnych.

W głosie naszych przedsiębiorców jest potencjał opiniotwórczy, będziemy zabierać głos w aspektach życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego naszego miasta. Wielka moc drzemie także w Klastrach działających przy Północnej Izbie Gospodarczej, hotelarstwo czy medycyna to branże rosnące, pojawiają się nowe tematy do dyskusji, nowe problemy, ale i nowe perspektywy. Współpraca przedsiębiorców w ramach klastrów wygląda bardzo obiecująco.

Rok 2020 to będzie gospodarczo dobry rok dla Pomorza Zachodniego i szerzej dla Polski? Przedsiębiorcy pewnie odbierają mnóstwo sygnałów, które mogą wydawać się sprzeczne – z jednej strony budżet bez deficytu, z drugiej mknące w stronę naszej części Europy spowolnienie gospodarcze. Na co przedsiębiorcy powinni być gotowi?

Nie widzę zagrożenia jeżeli chodzi o rynek wewnętrzny. Cały czas widzimy wzrost. Drugi filar to jednak eksport i tutaj widziałbym pewne cienie. Naszym największym partnerem są Niemcy i sytuacja gospodarki niemieckiej może być dla przedsiębiorców barometrem, który wskazuje sytuacje gospodarczą. Niemiecki kryzys może mieć na nas duży wpływ, a coraz więcej słyszymy np. o redukcji zatrudnienia w wielkich koncernach samochodowych. Spadek zatrudnienia, to spadek konsumpcji, a to może odbić się na eksporcie.

Sztandarowy w Polsce problem przedsiębiorców – brak rąk do pracy – to będzie problem aktualny w roku 2020?

Z dużą uwagę obserwujemy jak przemieszczają się między kolejnymi krajami Europy pracownicy ze Wschodu. Mowa przede wszystkim o tym, czy nie zaczną rzucać pracy w Polsce by podejmować zatrudnienie w Niemczech. Gdyby brakowało rąk do pracy, to przedsiębiorcy będą to mocno odczuwać, a wspomniany przeze mnie niemiecki kryzys nie zredukuje apetytu naszych sąsiadów na pozyskiwanie relatywnie tanich pracowników. Zastanawiam się więc skąd polscy przedsiębiorcy będą czerpać siłę roboczą, bo podejmowane są rozmaite próby.  Wychodząc szerzej i obserwując ogólnie rynek zachodniopomorski to spodziewam się dalszego rozwoju branży budowlanej oraz ICT. Różnie może być z branżą motoryzacyjną. Spodziewam się stabilnego wzrostu gospodarczego wszystkich sektorów, o ile nie dojdzie do wahań na rynkach finansowych, a to jest w tym momencie bardzo trudne do przewidzenia. Mamy styczeń 2020, nie chciałbym spekulować, bo kolejne miesiące mogą nas zaskoczyć zarówno pozytywnie jak i negatywnie.

Podsumowując – jak Północna Izba Gospodarcza będzie starała się sprostać oczekiwaniom przedsiębiorców jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy i pozyskiwanie informacji np. w zakresie zmian w RODO, zmian dotyczących podatków czy innych zobowiązań.

Będziemy rozmawiać z przedsiębiorcami o ich potrzebach. Już w styczniu spotkanie o gospodarce odpadowej oraz spotkanie z Zastępcą Prezydenta Szczecina Michałem Przepierą. Mamy też porozumienia instytucjonalne, które również będziemy wykorzystywać, mowa o umowie z Izbą Administracji Skarbowej czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkich przedsiębiorców zachęcamy do stałego i bieżącego kontaktu z Izbą.

Dziękuję za rozmowę.

 

  
  • Ciekawi Utra 404x335
  • PFP FUR2.0