Warning: file_get_contents(): Peer certificate CN=`*.home.pl' did not match expected CN=`izba.info' in /templates/frontend/runless.php on line 38

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /templates/frontend/runless.php on line 38

Warning: file_get_contents(https://izba.info//media/system/css/system.css): failed to open stream: operation failed in /templates/frontend/runless.php on line 38
Nowe dotacje dla firm!

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Termin, od którego można składać wnioski

1 kwietnia 2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 kwietnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

wrzesień 2021 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 2 typu projektów Działania 1.1 – projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie w konkursie kierowane będzie:
 3. a) na przedsięwzięcia podejmowane w ramach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego określonych w „Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego” lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości,
 4. b) na przedsięwzięcia wykraczające poza obszary inteligentnych specjalizacji oraz branże bezpośrednio z nimi powiązane w ramach globalnych łańcuchów wartości.
 5. Inteligentne specjalizacje, o których mowa powyżej to:
 6. a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 7. b) zaawansowane wyroby metalowe,
 8. c) produkty drzewno-meblarskie
 9. d) opakowania przyjazne środowisku,
 10. e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 11. f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 12. g) multimodalny transport i logistyka,
 13. h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.
 14. Projekty ubiegające się o dofinansowanie każdorazowo muszą zawierać komponent B+R, obejmujący badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od II TRL) albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od VII TRL) i zakładać wypracowanie technologii/rozwiązania gotowego do wdrożenia, co oznacza, iż prace B+R przewidziane w projekcie muszą kończyć się osiągnięciem IX TRL.
 15. Lokalizacja siedziby/zakładu/oddziału wnioskodawcy (lidera), w którym prowadzone będą prace B+R, musi zostać odzwierciedlona w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca (lider) nie posiada w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie zakładu/oddziału na terenie województwa zachodniopomorskiego, dopuszczalne jest określenie przewidywanej lokalizacji, w której prowadzone będą zaplanowane prace B+R, przy czym wnioskodawca (lider) zobligowany będzie do odzwierciedlenia ww. zakładu/oddziału w dokumencie rejestrowym przed rozpoczęciem ww. prac.
 16. W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oprócz komponentu B+R, projekt może zawierać także komponent wdrożeniowy, obejmujący inwestycje w maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, budynki, budowle i grunty – niezbędne do wdrożenia do działalności własnej przedsiębiorstwa wyników prac B+R powstałych na skutek realizacji komponentu B+R.
 17. Inwestycja dotycząca komponentu wdrożeniowego musi być zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego w przypadku stacjonarnego charakteru. W przypadku niestacjonarnego charakteru, tzn. w przypadku gdy infrastruktura niezbędna do wdrożenia produktów/usług będących efektem prac B+R nie jest instalowana na stałe, a zatem nie jest możliwe określenie lokalizacji zakładu, w którym ww. efekty prac B+R będą wdrożone, wówczas siedziba wnioskodawcy musi być na terenie województwa zachodniopomorskiego począwszy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 1. a) w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%,

średnie przedsiębiorstwa – 75%,

duże przedsiębiorstwa – 65%.

 1. b) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%,

średnie przedsiębiorstwa – 50%,

duże przedsiębiorstwa – 40%

w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej na komponent wdrożeniowy:

55% wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw

45% wydatków kwalifikowalnych w przypadku  średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może wynosić 9 000 000,00 zł z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych komponentu B+R wynosi 5 000 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 24 365 880,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100).

Szczegóły: www.eurodoradztwo.eu

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

Baner IKW KWEICIEŃ 2021 1140x320 kopia